Bu Blogda Ara

17 Haziran 2014 Salı

RİMPA SCHOOL Suzuki Kiitsu

Suzuki Kiitsu (Japanese, 1796–1858) 
Morning Glories 
Edo period 


Suzuki Kiitsu
"Flowers and Grasses of the Four Seasons"Suzuki Kiitsu
"The Thirty-Six Immortals of Poetry"


Suzuki Kiitsu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder